Milloin kondenssivettä muodostuu?
Kondensoituminen on haittana erikoisesti kylmissä halleissa, eristämättömissä katoissa ja katoksissa jne. Eristetyissä rakennuksissa kondensoitumisen estää riittävä eristekerros, jolloin pintalämpötila ei laske kastepistelämpötilan alapuolelle.
Eristämättömissä rakennuksissa kondensoitumista tapahtuu sääolojen nopeiden muutosten aikana.
Esim. poimulevykaton pintalämpötila saattaa laskea esim. sateen tai yöllä tapahtuvan lämpösäteilyn vuoksi jopa 5°C sisäilman lämpötilaa alhaisemmaksi.
Kondensoitumista aiheuttavat muutokset ovat yleensä lyhytaikaisia. Kondensoitumisen mukanaan tuomat haitat on helppo estää antikondenssi-pinnoitteella.

Esimerkki:
Oletetaan, että kysymyksessä on esim. lämmittämätön varasto, jonka lämpötila on + 12 °C
ja suhteellinen kosteus 80 %.
Paljonko rakenteiden lämpötila voi laskea
(esim. yöllä), ettei kondenssivettä ala muodostua?
Edetään lämpötila-asteikolta (12°) oikealle kunnes saavutetaan 80 % kosteuskäyrä. Leikkauspisteestä jatketaan kohtisuoraan alaspäin 100 % käyrälle
ja siitä takaisin lämpötila-asteikolle. Lämpötila
+ 9°C on kastepiste eli esimerkkitapauksessa kondensoituminen alkaa lämpötilan laskiessa 3 °C.